Таблица с размери Безплатна доставка над 60 лв с преглед и тест Връщане/замяна на продукт ЗАХРАНВАНЕ НА ЕФРЕА ПОРТФЕЙЛ

В раздел Аукциони ТУК ще откриете Вещи, които се пред очите ви се разиграват на търг.

Наддаването между участниците в търга  става в реално време (със забавяне по-малко от 1 сек.).

Всеки участник вижда текущия бид (най-високата към момента предложена цена ) както и историята на своите наддавания и историята на наддаванията на другите участници. Наддаването започва от начална  цена на продукта и виждате надпис   „няма наддаване“   всяка следваща цена от наддаването е поне с една стъпка по-висока от предложената начална цена. Като минималната сума  с която може да наддавате е 1 стотинка, а максималната е 200 стотинки. Наддаването може да се прави ръчно от участниците, като изтриете текущата цена и напишете Вашият бид. Имате право да се откажете само от три наддавания за всеки аукцион!
Аукционът има предварително зададен краен час. Ако времето за аукциона е изтекло - печели участникът, който последен е наддал. Ако има  наддаване в последните 30 секунди, времето се увеличава с 15 секунди.