Феите на реда

Феите на реда са създателите на Чудния свят и негови съдници. Те поддържат постоянния баланс между нещата и са познати със своята студена жестокост, когато правилата се нарушават.