Спътник

Спътниците са странни същества, които се присъединяват временно към пътешественика. Те може да помагат или пречат с помощта на аурите, които излъчват.