Магия

Магията има еднократно въздействие върху пътешественика директно или върху неговото тесте с карти.