Защо не посочвате мерките на готовото изделие?

Навсякъде по света моделиерите, които създават кройките на изделията, вземат за база мерките на голо тяло на даден човек, например талия 69, ханш 98 и т.н.  Ако задачата е да се изработи пола, то се прави основна конструктивна база по тези мерки, като се спазват определени правила,  след което се моделира самата пола.  Например ,сваля се талията 3 см по-надолу, тъй като почти никой не носи вече поли точно на талията си. В резултат на тази малка промяна обаче, се получава промяна на мерките на готовото изделие -  новата пола вече има по-къса дължина с 3 см, но има и по-голяма талия от зададената физиологична. Може моделиера да реши полата  да е с разкрояване – тогава обиколката на ханша на готовото изделие ще е доста по-голяма от тази на фигурата за която е предназначено изделието.

Разгледано по този начин можем да обобщим, че едно и също изделие (примерно пола) в един и същи размер може да има различни обмерни данни в готовия си вид в зависимост от силуета, който е заложил моделиера, материите, от които е изработено и редица други фактори.

Именно поради този факт всички производители работят с ТАБЛИЦИ с обмерни данни на фигурите , които са водещи за определяне на точен размер , тъй като са постоянни величини.

Всяко посочване на мерките в обиколка на готовото изделие може да се окаже изключително подвеждаща информация за това  дали ще ви стане дадена дреха и по какъв начин ще стои.