Гном Анархисти

Тайна организация, която се бори срещу реда и дисциплината, но най-вече срещу начина, по който Феите на съдбата го постигат.