Аура

Аурата е магическо въздействие върху пътешественика или неговата колода, която е причинена от присъствието на спътник. Въздействието изчезва, след като спътникът и пътешественикът се разделят.